Den Hartog Zorgadvies biedt ook workshops voor mantelzorgers. De deelnemers krijgen gelegenheid om ervaringen te delen en op elkaar te reageren.  Hierdoor kunnen deelnemers elkaar versterken: “we snappen hoe lastig het voor je is, maar volgens ons doe je het goed”. Of suggesties aanreiken om anders met de situatie om te gaan.

Gezamenlijk wordt besloten welk thema’s of aangedragen situaties in die bijeenkomst worden uitgediept.  Ook kan vooraf een thema worden afgesproken, bijvoorbeeld: grenzen stellen,  hulp vragen voor jezelf, omgaan met autisme, reageren op suïcidale uitspraken,  etc.

Voor een goede interactie en het voorkomen van randgesprekjes wordt de groepsgrootte beperkt tot  12 deelnemers.