Lezingen

 

Algemeen

Naast interactieve workshops kan ik ook inleidingen of lezingen verzorgen over onderstaande onderwerpen.

 

Euthanasie en palliatieve zorg

Wie euthanasie afwijst, heeft niet de bedoeling ernstig zieke mensen te laten lijden.

Palliatieve zorg biedt een alternatief: zorg die het leven niet verkort, maar zich tot het uiterste inspant om lijden te bestrijden. Pijnstilling en ander vormen van symptoombestrijding hebben daarbij een belangrijke rol.  En in een uiterste geval kan palliatieve sedatie uitkomst bieden.

Mijn lezing biedt toerusting voor iedereen die met de zorg rond het levenseinde te maken heeft (of kan krijgen).

 

Voltooid leven

In de achterliggende periode is de discussie rond ‘voltooid leven ’ heel actueel geworden. Maar wat wordt onder ‘voltooid leven’ verstaan? Hoe heeft het zo ver kunnen komen, dat er zelfs een wetsvoorstel ligt, dat hulp bij zelfdoding wil reguleren?

In mijn lezing ga ik ook in op de vraag wat deze ontwikkeling voor ons betekent en welk beroep het op ons doet.

 

Zorgen voor mantelzorgers

Eén op de drie Nederlanders is mantelzorger. En één op de tien voelt zich zwaar belast. Maar sommige mantelzorgers geven aan ook blij te zijn zorg te kunnen geven. Wat maakt mantelzorg mooi en wat maakt het zwaar? En hoe kunnen we mantelzorgers ondersteunen voor wie het tè zwaar dreigt te worden?

 

Vrijwilligerswerk in deze tijd

Het vrijwilligerswerk neemt een grote vlucht. Het beroep op vrijwilligers lijkt nog nooit zo groot geweest te zijn. Welke ontwikkelingen zijn hierin te verwachten? En zijn er ook grenzen aan?  Hoe verhoudt mantelzorg zich ten opzichte van vrijwilligerswerk?