Trainingen en workshops voor vrijwilligers

 

Geheimhouding in het vrijwilligerswerk is één van de workshops die ik graag verzorg. Ik benader het onderwerp vanuit de mensen die de hulp krijgen.  Wat mogen zij verwachten van de geheimhouding door de vrijwilliger? En wat betekent dat dus voor de vrijwilliger? Hoe moet je zwijgen tegenover jouw familie en vrienden? En wat mag je niet verzwijgen tegenover de coördinator die jou aanstuurt?

In deze workshop werken we met elkaar toe naar praktische afspraken hierover, die passen bij het beleid van de organisatie.

Méér weten over deze workshop? Neem dan contact op!

 

Vrijwilligers ondersteunen mantelzorgers

Veel vrijwilligerswerk is erop gericht om mantelzorgers te ontlasten.  Maar dan moet je wel eerst de situatie van de mantelzorger goed doorzien. Deze workshop helpt je om in beeld te krijgen wat voor mantelzorgers zwaar is en wat hen energie geeft. Zodat je snel herkent wat belangrijk is voor de mantelzorger die jij ondersteunt en goed kunt aansluiten bij de behoeften  van de mantelzorger.

 

Omgaan met mensen met psychische problemen

In het vrijwilligerswerk kun je te maken krijgen met mensen met psychische problemen of psychiatrische aandoeningen, zoals depressies,  borderline, dwangstoornissen, etc.  Als je er méér over weet, is het gemakkelijker om ermee om te gaan.  En je eigen grenzen en insteek te bepalen. Voor deze workshop kiezen we één of twee psychische problemen of psychiatrische aandoeningen , die verder worden uitgediept.

 

Grenzen aan vrijwilligerswerk

“Ik kan de hele week wel vrijwilligerswerk doen”, verzuchtte een vrijwilliger. Is dat herkenbaar? Het is in elk geval niet verwonderlijk: de vraag naar vrijwilligers neemt toe. Ook omdat ze in steeds meer situaties worden ingezet en bij steeds ingewikkelder vormen van zorg.  Zijn daar ook grenzen aan?  En hoe ga je ermee om als de hulpvrager steeds méé vraagt? Hoe kun je daarmee omgaan als vrijwilliger?

 

Leren van ervaringen

Heb ik het wel goed gedaan? Wat zou een ander in mijn situatie hebben gedaan? Dit zijn heel herkenbare vragen voor een vrijwilliger. In deze workshop ga je als vrijwilligersgroep nadenken over opgedane ervaringen (en vooral over de situaties waarover je achteraf twijfels hebt!).

Door vrijwilligers wordt dit als heel prettig en nuttig ervaren

Ik geef graag structuur en leiding aan een gesprek over ervaringen, zodat de hele groep ervan kan leren!

 

Ouderenmishandeling

Het is moeilijk voor te stellen, maar het gebeurt wèl:  één op de tien ouderen wordt mishandeld of uitgebuit door de mantelzorgers. Vaak speelt onmacht en/of overbelasting hierbij een rol. Als je als vrijwilliger de signalen ervan kent, zul je het ook sneller signaleren. En weet wat je met deze signalen kunt doen. Zodat je er aan kunt bijdragen, dat de mishandeling stopt.

Deze workshop biedt hiervoor handvatten.

 

Communicatie en gespreksvoering

Communiceren is wel eens omschreven als “zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten”.  En je hebt ook mensen met wie het gesprek heel snel stil valt. Wie zich daarvoor wil inzetten, kan méér!!  Deze workshop helpt je om als beroepskracht of vrijwilliger prettiger en effectiever met hulvragers te communiceren.

 

Claimend gedrag

Bij sommige hulpvragers houd je het gevoel dat je tekort schiet. Het is dan belangrijk om na te gaan hoe dat komt. Ligt het aan jou of is jouw hulpvrager iemand voor wie het nooit genoeg is? Iemand die steeds méér vraagt: pof beter gezegd: steeds méér claimt? Deze workshop helpt je om het te onderkennen en er mee om te gaan.