Den Hartog Zorgadvies is het bedrijf van  Arnold J. den Hartog. 

Al meer dan 25 jaar ben ik actief in de zorgsector.

 

Brede opleiding in de zorg

  • HBO-V (1979)
  • Docentenopleiding Verpleegkunde (1988)
  • Verplegingswetenschappen (1999)
  • WMO-consulent (2014)
  • Ondersteuner Cliëntenraden (2018)

Ervaren docent/trainer/gespreksleider

Met veel plezier heb ik 17 jaar gewerkt als docent Verpleegkunde aan het Hoornbeeck College te Amersfoort.

In 2007 heb ik mijn voorliefde voor scholing weer op gepakt, zowel als vrijwillig docent bij de NPV, als in mijn bedrijf. Ik werk graag met groepen om hen te versterken in hun kennis, vaardigheden en de juiste attitude. Zowel met beroepskrachten als met vrijwilligers of mantelzorgers.

Ook deel ik mijn ervaring als docent/trainer graag in workshops over presenteren en in het helpen organiseren van bij- en nascholingen.

 

Cliëntenraden

In de jaren bij Cliënt & Kwaliteit heb ik vaak met cliëntenraden (en management) om tafel gezeten om de uitkomsten van mijn onderzoek te presenteren. Ik heb daar de sterke punten en kwetsbaarheden van cliëntenraden leren kennen.

Ik heb ervaring als lid en voorzitter van cliëntenraden, ook in de GGZ.

Voorjaar 2018 heb ik de leergang Ondersteuner Cliëntenraden van de LOC gevolgd.

 

Affiniteit met mantelzorgers

Voor mijn afstudeerscriptie over de steun van de wijkverpleegkundige voor de familieleden van terminale patiënten thuis, heb ik veel mantelzorgers geïnterviewd.  Ik werd begeleid door prof. Mia Duijnstee, voormalig hoogleraar familiezorg. Sindsdien heb ik een zwak voor mantelzorgers. Ze worden vaak in één adem genoemd met de patiënt, maar de belangen van patiënt en mantelzorger lopen nu eenmaal niet volledig parallel!

 

Ervaring als onderzoeker

Bij de toenmalige stichting Cliënt & Kwaliteit heb ik meegewerkt aal het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsonderzoek in de zorg vanuit cliëntenperspectief (de voorlopers van het huidige klantervaringsonderzoek in de zorg).

Ik heb me vooral kunnen richten op onderzoek naar de terminale zorg.

Mijn deskundigheid op dit gebied zet ik graag voor u in (lees verder onder Onderzoek)