Mantelzorgers ondersteunen

Als zorgprofessional heb je niet alleen te maken met de cliënt, maar ook met zijn/haar mantelzorgers. Met name in de thuissituatie is het van belang om de mantelzorgers waar nodig te ondersteunen in hun rollen en taken.  Maar welke zijn dat en hoe speel ik daarop in?

Deze workshop helpt je om stil te staan bij de rollen en taken en de soms complexe situatie  van de mantelzorger(s). Zodat je beter in staat bent hen te ondersteunen.

 

Omgaan met ‘lastige’ mantelzorgers.

Soms kom je in je werk mantelzorgers tegen met wie de samenwerking moeizaam verloopt.  De mantelzorger lijkt niet mee te  willen werken in het belang van de cliënt, of de situatie totaal anders te ervaren dan jij.

In deze workshop krijg je handvatten om de beleving van de mantelzorger beter te in te kunnen schatten en er dus beter mee om te kunnen gaan.

 

Mishandeling signaleren

Je kunt het bijna niet geloven, maar soms worden ouderen, zorgvragers, of kinderen mishandeld.  In de meeste gevallen betreft het overbelaste mantelzorgers of opvoeders. In alle gevallen is het van belang dat de mishandeling wordt gesignaleerd en je niet wegkijkt.

Deze workshop helpt je om mishandeling te onderkennen en de eerste stappen te zetten om echte hulp te bieden.

 

Omgaan met claimend gedrag

Sommige cliënten vinden jouw zorg heel goed, maar geven je ook het gevoel dat je méér zou moeten doen. Dat jij tekort schiet. Ook al doe je méér. Je wordt geclaimd door jouw cliënt.

Deze workshop leert je  om te gaan met claimend gedrag. Zodat je niet afbrandt op deze cliënt.

 

Feedback om te kunnen groeien

In heel veel situaties is Feedback een gesprekstechniek die veel goeds oplevert. Feedback roept associaties op met kritiek geven en ontvangen. Maar feedback is méér.  Mits goed gehanteerd,  helpt het om constructief met de ander te communiceren. En er beiden beter van te worden.

In deze workshop  leer je de basisprincipes van de feedback en hoe deze in de praktijk te gebruiken.

 

Omgaan met kritiek

In je werk las zorgprofessional krijg je soms ongezouten kritiek. Dat is niet prettig, want je doet toch echt je best.  Deze workshop leert je in een drie stappenmodel de kritiek van cliënten en mantelzorgers op een professionele manier te hanteren.  Zodat de persoon die kritiek heeft zich gehoord voelt en jij de kritiek positief kunt hanteren.